Projectes en ruta

Projecte ASI

Per la gestió i prevenció d’abusos sexuals a infants i joves


Durant els darrers anys a Escoltes Catalans hem iniciat un treball de prevenció de l’abús sexual infantil i juvenil. Els agrupaments són un entorn de confiança per a infants i joves, on hi troben referents propers que poden detectar possibles abusos que s’estiguin donant en l’entorn dels infants.

Amb el projecte d’ASI volem donar continuïtat al treball ja fet durant els darrers anys. Seguir esforçant-nos per tal de saber actuar davant de casos, garantir la seva prevenció, tant dins com fora dels agrupaments i poder erradicar aquesta forma de maltractament.

En aquest treball seguim els protocols fixats per la Generalitat i comptem amb el suport i assessorament personalitzat d’entitats expertes com la Fundació Vicki Bernadet.

A banda, les caps estan en constant formació, des de l’Escola FORCA s’organitzen monogràfics i s’han adaptat les activitats pedagògiques del dia a dia dels agrupaments per tal de ser conscients i poder prevenir casos d’abusos. També s’ha creat la figura de responsable d’ASI dins dels agrupaments, una persona de dins de l’equip de caps, que prèviament ha rebut formacions per tal d’adquirir coneixements sobre els abusos sexuals infantils i juvenils, aprendre a detectar-los i gestionar-los. 

Amb aquest projecte volem consolidar tota aquesta formació, aconseguir actuar sempre amb una mirada de prevenció d’abusos sexuals, fer dels agrupaments espais completament segurs i posicionar el tema de l’abús sexual infantil a l’agenda pública per tal de continuar defensant els drets d’infants i joves.

Projecte Gènere i Feminismes

Per la transversalització de discursos i pràctiques


Escoltes Catalans apostem per un present i futur feminista i hi contribuïm a través de l’educació de l’educació d’infants i joves. En el marc de l’associació, treballem per replantejar el nostre rol com a educadores i com a membres d’un projecte col·lectiu que és Escoltes Catalans. Una tasca que s’engloba en el projecte Gènere i Feminismes. 

Abans d’endinsar-nos en aquest treball hem realitzat prèviament una diagnosi de gènere de la mà de la consultora Obliqües. Aquest ha estat el pas previ necessari per identificar mancances i punts forts, i així, encarar els nous reptes a emprendre per completar un procés de transició organitzacional cap a una entitat feminista. Un procés que comptarà amb la participació de totes les persones de l’Associació (agrupaments, equips associatius i estructura tècnica) i que s’estructura en 4 etapes:

Primera fase: Fem del feminisme una aposta política. On s’obrirà un procés de debat intern sobre els valors i el posicionament de l’Associació.

Segona fase: Iniciem el viatge, l’enfocament feminista al centre. Durant aquesta etapa es repensaran els projectes, l’estructura de l’organització, la gestió de poders i lideratges, la participació i models de treball i diversitat interna

Tercera fase: Elaboració d’un protocol abordatge violències.

Quarta fase: La coeducació com a mètode pedagògic. Una etapa centrada en la metodologia i les eines pedagògiques per tal de facilitar el treball educatiu de les unitats des de la perspectiva feminista.

Amb aquest projecte, que s’allargarà durant més cursos, replantegem la nostra tasca i també ens replantegem com a organització, situant a les persones com a eix central de les accions.Això també implica, a banda de denunciar i fer un treball de prevenció de qualsevol agressió masclista, defensar la importància de la salut emocional i física tenint en compte totes les diversitats de gènere i proporcionar suport i acompanyament.


Icona porjecte Gènere i FeminismesProjecte Pla Estratègic


Després del debat en clau interna que va suposar el V Congrés d’Escoltes Catalans, l’octubre de 2020, ara toca vehicular tots els reptes i les conclusions extretes per dotar l’Associació d’un nou Pla estratègic. Un document imprescindible després que l’anterior pla triennal va finalitzar el 2018. 

El projecte, que es consensua amb totes les persones que integren l’entitat a través d’un procés participatiu que durarà tot el curs, recollirà les principals línies polítiques de l’entitat i els objectius de transformació a mig termini. De tot aquest treball que realitzarem aquest curs se’n derivaran els programes anuals, els plans d’accions concrets i un nou format de programes que ha de respondre a les necessitats de  l’Associació.

La construcció del pla estratègic és l’únic projecte en marxa que comença i acaba aquest curs 2020-21.


Icona del projecte Pla EstratègicProjecte Drets

Drets d’infants i joves i acompanyament en temps de pandèmia


El projecte Drets neix arran de la situació actual causada per la pandèmia. D’una manera o d’una altra, la gestió de la Covid 19 ha provocat a canvis que ens han afectat a totes i el curs passat vam haver de reaccionar per tal d’anar afrontant els diversos reptes que se’ns presentaven. Amb la creació d’aquest projecte tenim per objectiu, per una banda, consolidar l’experiència adquirida durant els darrers mesos per treballar i estar preparades davant  futurs escenaris incerts i, per altra banda reivindicar i defensar el dret a l’educació i al lleure, que s’han vist vulnerats, posant a infants i joves al centre a l’hora de prendre decisions en el context actual.

El projecte Drets implica redissenyar i adaptar les nostres activitats a les situacions de no presencialitat que se’ns plantegin, sense que la qualitat pedagògica disminueixi. Tot i aquesta adaptació continuem reivindicant que, ara més que mai, el lleure és un dret, imprescindible en l’educació d’infants i joves.

El projecte Drets també incideix en l’estabilitat emocional d’infants, joves i caps treballant per desenvolupar recursos i eines que permetin poder continuar amb la tasca educativa.


Icona del projecte DretsProjecte Formació Associativa


Escoltes Catalans som una entitat educativa formada per joves voluntàries en constant formació i per tal de garantir que aquesta sigui de qualitat i adaptada a les necessitats del context actual, hem iniciat el projecte Formació Associativa.

La societat i el món que envolta a infants i joves està en constant canvi, per això és necessari que les formacions que reben les caps siguin de qualitat i que es vagin actualitzant i adaptant a les noves demandes. 

A través d’aquest projecte s’analitzaran les formacions associatives i de l’Escola FORCA per tal que donin resposta a les noves necessitats i línies de treball. També es vol garantir la continuïtat de les formacions malgrat circumstàncies externes com la pandèmia.

Caps, equips de suport, estructura associativa… la formació contínua i a tots els nivells és clau per seguir desenvolupant un projecte educatiu compartit i coherent.


Icona del projecte FormacióProjecte Sostenibilitat


Amb un planeta en plena emergència climàtica nosaltres no podem quedar-ne al marge, inoperants. Per això, amb l’objectiu d’avançar en termes de justícia climàtica i per una major coherència entre els valors escoltes que defensem i les nostres pràctiques, arrenquem el projecte sostenibilitat. 

La proposta de treball sorgeix de l’interès i inquietud dels agrupaments i implicarà definir conjuntament el model de societat sostenible que defensem, revisar les nostres pràctiques i desenvolupar una acció pedagògica coherent i transformadora.

El projecte concretarà les seves accions i reptes durant aquest primer any en què també s’estudiarà com mesurar l’impacte ambiental de la nostra activitat associativa, es revisaran els recursos pedagògics actualment disponibles i s’avaluarà l’acompanyament en tot aquest  procés, d’entitats expertes en sostenibilitat.


Icona projecte sostenibilitat