Projectes en ruta

Projecte Mètode


Fruit del treball dels agrupaments i equips associatius, aquest curs 2022-23 neix el projecte Mètode. Parteix de la necessitat d’actualitzar el mètode escolta, per tal de fer-nos preguntes sobre la nostra tasca pedagògica; què, per què i com ho fem. Es defineix en dues línies de treball principals: d’una banda, actualitzar el mètode per tal que sigui més útil, central, i respongui a les necessitats del dia a dia dels agrupaments i, d’altra banda, referenciar-nos a nivell internacional a través del mètode escolta.

Repensar el mètode ha de ser un procés forjat a partir de debats, reconeixements i reestructuració; detectant, valorant i celebrant el que estem fent bé i volem continuar fent i, d’altra banda, refent i canviant allò que volem actualitzar i treballar profundament per millorar.

Cal invertir esforços en qüestionar-nos quin és el model de persona que perseguim. És de vital importància reflectir dins del mètode la recerca introspectiva en unitats petites, la gestió emocional, l’educació amb perspectiva feminista, la prevenció dels ASI, el rol de l’acompanyant de les caps, l’apoderament infantil i juvenil, la diversitat i la relació amb l’entorn o els espais.

En aquest primer curs del projecte Mètode caldrà reflexionar, planificar i dissenyar-ne les diferents fases, així com el model participatiu que promou, tot incorporant-hi la participació infantil i juvenil (PiJ). Paral·lelament, també és una prioritat per Escoltes Catalans reivindicar-nos com a agents educatius dins de la comunitat educativa i les administracions locals i nacionals.

A continuació, el vídeo on es resumeixen les accions que el projecte impulsarà al llarg del curs 2022-23:

Projecte Enfortiment


El projecte Enfortiment s’inicia el curs 2021-22 i té la voluntat de donar resposta a aquelles necessitats dels agrupaments i els equips per tal d’assegurar-ne un bon funcionament d’acord a la situació actual de l’Associació.


El projecte pretén consolidar els processos de relleu de les caps i els equips associatius perquè s’integrin de manera orgànica, així com garantir l’ús dels recursos compartits, assegurant així la continuïtat i la qualitat de les activitats que duem a terme. El projecte també treballa per la detecció de mancances i millora de l’estat dels agrupaments, tant en aspectes tècnics com pedagògics.


Aquest curs 2022-23, Enfortiment continuarà amb les línies de treball ja iniciades, per consolidar-les i donar tancament al projecte. Les quatre línies o eixos de treball es resumeixen en relleus, participació, accés i ús dels recursos, i pertinença. A més, volem posar èmfasi a la nostra contribució al creixement de la cultura participativa, de compromís, de crítica, debat i construcció de discurs de totes les membres de l’Associació.

A continuació, el vídeo on es resumeixen les accions que el projecte impulsarà al llarg del curs 2022-23:

Projecte Gènere i Feminismes

Per la transversalització de discursos i pràctiques


Apostem per un present i futur feminista, i hi contribuïm a través de l’educació d’infants i joves. En el marc de l’associació, treballem per replantejar el nostre rol com a educadores i com a membres d’un projecte col·lectiu com és Escoltes Catalans. Tasca que s’engloba en el projecte Gènere i Feminismes

El curs 2019-20 vam dur a terme el pla formatiu de gènere i la Diagnosi de Gènere d’Escoltes Catalans entre agrupaments, equips associatius i Equip Tècnic, i de la mà de la consultora Obliqües. Aquest pas previ va ser necessari per identificar mancances i punts forts, i així, encarar els nous reptes a emprendre per esdevenir una entitat més feminista.

Així doncs, per tal de donar resposta a les demandes en matèria pedagògica i organitzacional, el curs passat iniciem un Pla de Transició Organitzacional Feminista (PTO) que inclou l’elaboració participada del Protocol de prevenció i abordatge de violències masclistes, amb l’ajuda de Creación Positiva.

Aquest curs 2022-23, el projecte Gènere i Feminismes se centra, d’una banda, en incorporar els principals mecanismes dels eixos de prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació recollits al nostre protocol. D’altra banda, posarà el focus en la implementació els canvis organitzatius fruit de l’aprovació de la Proposta de Transició Organitzacional, tot posant atenció en els canvis estatutaris i l’òptima gestió dels relleus associatius.

A continuació, el vídeo on es resumeixen les accions que el projecte impulsarà al llarg del curs 2022-23:

*Nota: hem actualitzat la icona del projecte (veure a sota), la que apareix al vídeo ja no és vàlida.

Trobades de Formació

La Trobada de Formació és un dels esdeveniments més importants que organitzem cada curs. És un cap de setmana durant el qual les caps de l’Associació es reuneixen per abordar algun dels reptes que comparteixen com a educadors i educadores. L’objectiu és que aquestes reflexions els puguin servir d’orientació en les seves accions i respostes. 

La TROFO és una combinació de diversos espais d’anàlisi i debat. Cada any un grup motor prepara la temàtica, sovint fent un treball previ conjunt amb experts. Així les persones que dinamitzen les dinàmiques d’anàlisi i debat a les caps són persones associatives que han rebut formacions prèviament. Durant la TROFO també es compta amb la participació de persones i equips experts en la temàtica perquè, en format de ponència, ens comparteixin els seus coneixements

En els darrers anys les trobades de formació s’han dedicat a analitzar les pràctiques que perpetuen les desigualtats socials, a reflexionar sobre els significats d’espiritualitat, a treballar la participació infantil i juvenil i a analitzar el paper de les educadores en l’educació amb perspectiva de gènere i la prevenció dels abusos sexuals infantils i juvenils.

El mateix cap de setmana, a les mateixes instal·lacions on es celebra la TROFO té lloc en paral·lel el Salt, la trobada de les claneres, joves a partir dels 17 anys que es troben en la darrera etapa  educativa abans de formar part de l’equip de caps. Un moment en què, per la dinàmica i els projectes de cada grup de claneres, és molt indicat que comptin amb un espai per compartir i formar-se entre elles.


TROFO 2020. Montcada i Reixac. Febrer


Trobada Formació Escoltes Catalans 2020
TROFO 2020. Montcada i Reixac. FebrerFolletada, Mogollops, Trec i Piosfera

Cada tres anys cada branca de l’Associació i les seves caps organitzen una trobada conjunta durant un cap de setmana.  Es reuneixen infants, joves i adolescents de tots els agrupaments escoltes que es troben en una mateixa etapa educativa per compartir vivències, aprenentatges, realitzar activitats conjuntes i prendre consciència de què formen part d’un gran moviment.

Aquestes trobades les organitzen els propis caps dels agrupaments un cop cada tres anys, per garantir que cada infant i jove gaudeix d’aquesta experiència un cop durant el seu pas per la unitat. Es busca la seva participació activa i per això els interessos que les unitats manifesten són clau a l’hora d’enfocar la temàtica que s’abordarà durant el cap de setmana i l’ambientació. A més, elles mateixes s’encarreguen de preparar part de les activitats que després desenvoluparan durant la trobada.

La Folletada és la trobada de Follets, la branca amb els infants més petits, de 6 a 9 anys,  i és la primera vegada que experimenten una trobada escolta d’aquest tipus. La Mogollops és la trobada de la branca de llops,  la Trec la de Raiers i Raieres i la Piosfera, la trobada de pioners i pioneres. 

 


Folletada 2022


Trec 2021La Murga, pel dret a un habitatge digne

És un projecte d’aprenentatge i servei a la comunitat en què joves de la branca Pioners (15-17 anys) conviuen durant uns dies amb persones en risc d’exclusió social mentre realitzen tasques de rehabilitació als seus domicilis. 

La Murga té més de 20 anys de trajectòria i actualment duem a terme aquest projecte en dos municipis: a Barcelona, al districte de Ciutat Vella (des de l’any 1996) i al Casc Antic de Lleida (des de 2012). Un projecte que realitzem en col·laboració amb els Serveis Socials dels dos consistoris i que ara volem impulsar i desenvolupar en d’altres municipis i pobles.

Aprendre i actuar

El projecte va més enllà de realitzar tasques de manteniment i rehabilitació en habitatges. Vol despertar una actitud crítica sobre les condicions de vida de moltes persones que viuen als barris més degradats de les nostres ciutats, analitzant les causes socioeconòmiques que provoquen aquesta situació.


La Murga Barcelona
La Murga Barcelona 2019


La Murga Lleida
La Murga Lleida 2019