Projectes en ruta

Projecte Enfortiment


Els mesos de confinament estricte i les mesures de gestió de la pandèmia de la Covid 19 han afectat tota la societat i l’Associació i els agrupaments escoltes no en són una excepció. Mentre seguim aplicant les mesures que estableix el Procicat és el moment també de treballar perquè l’entitat i els agrupaments surtin reforçats d’aquesta situació, tant a nivell pedagògic com organitzatiu. Per això, aquest curs 2021-22 impulsem el projecte Enfortiment.


A partir de la diagnosi prèvia realitzada pel projecte Drets el curs passat, des del projecte Enfortiment es treballarà per:

– donar resposta a les necessitats pedagògiques i formatives de les caps dels agrupaments

– ampliar els recursos i eines de suport als agrupaments

– reforçar l’equip humà que forma part de l’Associació, garantint relleus de qualitat entre els equips de caps i els equips associatius

– impulsar una xarxa de suport entre agrupaments per a compartir recursos pedagògics, humans i materials

– implementar l’estratègia de Creixement

– exaltar la vivència del moviment escolta


Amb aquest projecte, que s’allargarà fins el 2022-23, enfortirem l’Associació per seguir donant resposta, des de l’educació i l’escoltisme, als reptes socials i polítics del país.


Projecte ASI

Per la gestió i prevenció d’abusos sexuals a infants i joves


Durant els darrers anys a Escoltes Catalans hem iniciat un treball de prevenció de l’abús sexual infantil i juvenil. Els agrupaments són un entorn de confiança per a infants i joves, on hi troben referents propers que poden detectar possibles abusos que s’estiguin donant en l’entorn dels infants.

Amb el projecte d’ASI volem donar continuïtat al treball ja fet durant els darrers anys. Seguir esforçant-nos per tal de saber actuar davant de casos, garantir la seva prevenció, tant dins com fora dels agrupaments i poder erradicar aquesta forma de maltractament.

En aquest treball seguim els protocols fixats per la Generalitat i comptem amb el suport i assessorament personalitzat d’entitats expertes com la Fundació Vicki Bernadet.

A banda, les caps estan en constant formació, des de l’Escola FORCA s’organitzen monogràfics i s’han adaptat les activitats pedagògiques del dia a dia dels agrupaments per tal de ser conscients i poder prevenir casos d’abusos. També s’ha creat la figura de responsable d’ASI dins dels agrupaments, una persona de dins de l’equip de caps, que prèviament ha rebut formacions per tal d’adquirir coneixements sobre els abusos sexuals infantils i juvenils, aprendre a detectar-los i gestionar-los. 

Amb aquest projecte volem consolidar tota aquesta formació, aconseguir actuar sempre amb una mirada de prevenció d’abusos sexuals, fer dels agrupaments espais completament segurs i posicionar el tema de l’abús sexual infantil a l’agenda pública per tal de continuar defensant els drets d’infants i joves.

Aquestes són les accions del projecte previstes pel curs 2021-2022.

Projecte Gènere i Feminismes

Per la transversalització de discursos i pràctiques


Escoltes Catalans apostem per un present i futur feminista i hi contribuïm a través de l’educació de l’educació d’infants i joves. En el marc de l’associació, treballem per replantejar el nostre rol com a educadores i com a membres d’un projecte col·lectiu que és Escoltes Catalans. Una tasca que s’engloba en el projecte Gènere i Feminismes. 

Abans d’endinsar-nos en aquest treball hem realitzat prèviament una diagnosi de gènere de la mà de la consultora Obliqües. Aquest ha estat el pas previ necessari per identificar mancances i punts forts, i així, encarar els nous reptes a emprendre per completar un procés de transició organitzacional cap a una entitat feminista. Un procés que comptarà amb la participació de totes les persones de l’Associació (agrupaments, equips associatius i estructura tècnica) i que s’estructura en 4 etapes:

Primera fase: Fem del feminisme una aposta política. On s’obrirà un procés de debat intern sobre els valors i el posicionament de l’Associació.

Segona fase: Iniciem el viatge, l’enfocament feminista al centre. Durant aquesta etapa es repensaran els projectes, l’estructura de l’organització, la gestió de poders i lideratges, la participació i models de treball i diversitat interna

Tercera fase: Elaboració d’un protocol d’abordatge violències.

Quarta fase: La coeducació com a mètode pedagògic. Una etapa centrada en la metodologia i les eines pedagògiques per tal de facilitar el treball educatiu de les unitats des de la perspectiva feminista.

Amb aquest projecte, que s’allargarà durant més cursos, replantegem la nostra tasca i també ens replantegem com a organització, situant a les persones com a eix central de les accions.Això també implica, a banda de denunciar i fer un treball de prevenció de qualsevol agressió masclista, defensar la importància de la salut emocional i física tenint en compte totes les diversitats de gènere i proporcionar suport i acompanyament.

Aquestes són les accions que el projecte impulsarà al llarg del curs 2021-22

Trobades de Formació

La Trobada de Formació és un dels esdeveniments més importants que organitzem cada curs. És un cap de setmana durant el qual les caps de l’Associació es reuneixen per abordar algun dels reptes que comparteixen com a educadors i educadores. L’objectiu és que aquestes reflexions els puguin servir d’orientació en les seves accions i respostes. 

La TROFO és una combinació de diversos espais d’anàlisi i debat. Cada any un grup motor prepara la temàtica, sovint fent un treball previ conjunt amb experts. Així les persones que dinamitzen les dinàmiques d’anàlisi i debat a les caps són persones associatives que han rebut formacions prèviament. Durant la TROFO també es compta amb la participació de persones i equips experts en la temàtica perquè, en format de ponència, ens comparteixin els seus coneixements

En els darrers anys les trobades de formació s’han dedicat a analitzar les pràctiques que perpetuen les desigualtats socials, a reflexionar sobre els significats d’espiritualitat, a treballar la participació infantil i juvenil i a analitzar el paper de les educadores en l’educació amb perspectiva de gènere i la prevenció dels abusos sexuals infantils i juvenils.

El mateix cap de setmana, a les mateixes instal·lacions on es celebra la TROFO té lloc en paral·lel el Salt, la trobada de les claneres, joves a partir dels 17 anys que es troben en la darrera etapa  educativa abans de formar part de l’equip de caps. Un moment en què, per la dinàmica i els projectes de cada grup de claneres, és molt indicat que comptin amb un espai per compartir i formar-se entre elles.


TROFO 2020. Montcada i Reixac. Febrer


Trobada Formació Escoltes Catalans 2020
TROFO 2020. Montcada i Reixac. FebrerFolletada, Mogollops, Trec i Piosfera

Cada tres anys cada branca de l’Associació i les seves caps organitzen una trobada conjunta durant un cap de setmana.  Es reuneixen infants, joves i adolescents de tots els agrupaments escoltes que es troben en una mateixa etapa educativa per compartir vivències, aprenentatges, realitzar activitats conjuntes i prendre consciència de què formen part d’un gran moviment.

Aquestes trobades les organitzen els propis caps dels agrupaments un cop cada tres anys, per garantir que cada infant i jove gaudeix d’aquesta experiència un cop durant el seu pas per la unitat. Es busca la seva participació activa i per això els interessos que les unitats manifesten són clau a l’hora d’enfocar la temàtica que s’abordarà durant el cap de setmana i l’ambientació. A més, elles mateixes s’encarreguen de preparar part de les activitats que després desenvoluparan durant la trobada.

La Folletada és la trobada de Follets, la branca amb els infants més petits, de 6 a 9 anys,  i és la primera vegada que experimenten una trobada escolta d’aquest tipus. La Mogollops és la trobada de la branca de llops,  la Trec la de Raiers i Raieres i la Piosfera, la trobada de pioners i pioneres. 

 


Folletada 2022


Trec 2021La Murga, pel dret a un habitatge digne

És un projecte d’aprenentatge i servei a la comunitat en què joves de la branca Pioners (15-17 anys) conviuen durant uns dies amb persones en risc d’exclusió social mentre realitzen tasques de rehabilitació als seus domicilis. 

La Murga té més de 20 anys de trajectòria i actualment duem a terme aquest projecte en dos municipis: a Barcelona, al districte de Ciutat Vella (des de l’any 1996) i al Casc Antic de Lleida (des de 2012). Un projecte que realitzem en col·laboració amb els Serveis Socials dels dos consistoris i que ara volem impulsar i desenvolupar en d’altres municipis i pobles.

Aprendre i actuar

El projecte va més enllà de realitzar tasques de manteniment i rehabilitació en habitatges. Vol despertar una actitud crítica sobre les condicions de vida de moltes persones que viuen als barris més degradats de les nostres ciutats, analitzant les causes socioeconòmiques que provoquen aquesta situació.


La Murga Barcelona
La Murga Barcelona 2019


La Murga Lleida
La Murga Lleida 2019